Home > Supports > On-site Services

On-site Services

Home Services

 • In Home PC / Laptop repair
 • Remote Help Desk support
 • Wired / Wireless Network setup
 • Personal backup solutions
 • Data recovery
 • Virus, Spyware check and removal
 • and much more

Business Service & Solutions

 • On-site Computer Repair Service
 • Data Recovery
 • Backup Solutions
 • Network Service, Design & Installation
 • Structured Cabling
 • Surveillance Systems
 • and much moreบริการ On-site Services 

   - ประเมินราคาก่อนการติดตั้ง กล้องวงจรปิด
   - บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
   - บริการติดตั้งระบบ Network


พื้นที่ให้บริการ On-Site Service


Zone  A    บางใหญ่ซิตี้

Zone  B    บางกรวย , บางบัวทอง , ไทรน้อย

Zone  C    ปากเกร็ด ,เมืองนนทบุรี ,งามวงค์วาน ,เดอะมอลล์ บางแค ,เมืองปทุมธานี

Zone  D    กรุงเทพฯ , ปทุมธานี , นนทบุรี , อ.สามพราน

Zone  E    อยุธยา , นครปฐม , สระบุรี , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , สุพรรณบุรี


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 02-903-1800  หรือ คลิกที่นี่ 

 - บริการติดตั้ง ตรวจเช็คระบบ Network

 - บริการตรวจเช็ค ติดตั้ง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 - บริการ Scan & Clean Virus

 - บริการ Backup ข้อมูล

 - บริการ Set Internet  Router

 - บริการ Install Operating System & Program

 - บริการ ติดตั้ง ตรวจเช็คระบบ CCTV

** ในกรณีที่เข้าไปตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่างๆ หากช่างประเมินแล้ว ต้องใช้เวลาเกินกว่า 2 ชม. หรือต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์  จะต้องนำกลับมาที่บริษัท เพื่อตรวจเช็คโดยละเอียด **

สนใจบริการนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง LINE ID : @CATinfonet ตลอด24ชั่วโมง

LINE ID : @CATinfonet

 

<< Back