Home > Solutions > HD-SDI

HD-SDI

 

HD SDI เป็นเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดที่ให้ภาพความละเอียดสูงขนาด 720P และ 1080P ผ่านสายสัญญาณแบบ Coaxial (RG6, RG11, RG59)มาตรฐาน SDI ย่อมาจาก Serial Digital Interface เป็นเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Coaxial ขนาด 75 โอห์มมาตรฐาน โดยจะส่งข้อมูลในลักษณะ เรียงลำดับกันมาโดยไม่มีการบีบอัดสัญญาณ สัญญาณภาพส่งแบบ SDI ถือได้ว่าเป็นสัญญาณแบบ ดิจิตอล ชนิดหนึ่งจึงไม่ต้องมีการแปลงสัญญาณภาพก่อนบันทึกใน DVR HD-SDI รองรับระยะทางได้อย่างน้อย 100 เมตรและสามารถใช้อุปกรณ์ repeater เพื่อเพิ่มระยะได้ถึง 1 กิโลเมตร ด้วยเทคโนโลยี HD-SDI ทำให้เราสามารถอัพเกรดระบบกล้องวงจรปิดแบบ Analog ของเดิมเพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงระดับ HD ได้โดยไม่ต้องเดินสายใหม่

        แต่กล้องวงจรปิดต้องเปลี่ยนใหม่ให้เป็นรุ่นที่เป็น HD-SDI และ DVR ต้องเปลี่ยนใหม่ให้รองรับสัญญาณภาพเป็น HD-SDI แต่ถ้าเทียบกับการเปลี่ยนไปใช้กล้องวงจรปิดแบบ IP ซึ่งต้องวางระบบการเชื่อมต่อใหม่หมด การอัพเกรดมาเป็น HD-SDI จะถูกกว่าและยุ่งยากน้อยกว่า นอกจากนี้ในกรณีที่เราต้องการภาพความละเอียดสูงเฉพาะบางตำแหน่ง เราสามารถเลือกซื้อ DVR แบบ Hybrid มาใช้งานก็ได้ ซึ่ง DVR แบบ Hybrid นั้นสามารถรองรับสัญญาณภาพ Analog และ HD-SDI ซื้อกล้องวงจรปิดรุ่นที่เป็น HD-SDI เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้นโดยกล้องวงจรปิดแบบ Analog ที่มีใช้งานอยู่เดิมก็ยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไป ขอดูของระบบ HD-SDI -ให้ภาพความละเอียดสูงถึง 1080P- สามารถใช้งานกับสายสัญญาณ Coaxial ขนาด 75 โอห์มมาตรฐาน –ติดตั้งง่าย ติดตั้งเหมือนกับระบบกล้องวงจรปิดแบบ Analog-ไม่ต้องมีระบบเครือข่าย (LAN)-สามารถอัพเกรดจากระบบกล้องวงจรปิดแบบ Analog-ให้ภาพละเอียดขนาด 1000 TVL –รองรับการจับภาพทั้งภาพกลางวันและกลางคืน –รองรับ WDR (Wide Dynamic Range) –ใช้หัวต่อแบบ BNC –ใช้งานได้กับสายเคเบิลแบบ RG6,RG11และRG59
 

<< Back