Home > Solutions > สำนักงานตำรวจแห่งชาติมั่นใจใช้ SRAN

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมั่นใจใช้ SRAN

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมั่นใจใช้ SRAN

เมื่อเดือนตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศขึ้น โดยเลือกใช้อุปกรณ์ SRAN ทั้งระบบในการป้องกันภัยคุกคาม ประกอบด้วย Gateway Security ที่ชื่อ SRANwall รุ่น F851 และ ตัวเฝ้าระวังภัยคุกคาม พร้อมบันทึกข้อมูลจราจร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ชื่อ SRAN Security Center รุ่น SR L และนี่คือบทสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังการติดตั้งระบบ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

บทสัมภาษณ์ พันตำรวจโท ดร. ณรงค์ศักดิ์ บวรวงศ์พิทักษ์

ถาม : ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มากับระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างไร?

ตอบ : คิดว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต ผมมองว่าทางตำรวจเองจะจับกุมผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นคดีอาญา โดยเน้นที่ตัวบุคคล แต่ข้อมูลสารสนเทศ หากเกิดภัยคุกคามขึ้นโดยเฉพาะบนระบบเครือข่ายจะกระทบทั้งชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งไม่สามารถตีมูลค่าได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเราควรพร้อมทั้งการเฝ้าระวังภัยเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราเอง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่สร้างความเสียหายต่อบุคคล และต่อเครือข่ายที่เป็นองค์กรของเรา โดยเฉพาะการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การก่อการร้าย หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางตำรวจเองต้องรู้ให้ทันเวลาเช่นกัน

ถาม : เหตุผลที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลือกใช้ระบบ SRAN?

ตอบ : เราเห็นความสำคัญของภัยคุกคามสมัยใหม่ และต้องการทราบสาเหตุให้ทันเหตุการณ์ โดยต้องการระบบเฝ้าระวังภัยที่เตือนภัยได้ พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลที่สามารถสืบหาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้ระบบ SRAN ส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง เกิดจากการให้โอกาส โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย ซึ่งส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับของต่างประเทศ หากเราไม่ส่งเสริม หรือไม่ให้โอกาสคนไทยกันเอง แล้วจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าพร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์ จะกล้าทำอะไรได้ในอนาคต สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ และเชื่อว่าคนไทยไม่ได้แพ้ต่างชาติ แต่ติดที่ความคิดของคน ค่านิยมของคนในชาติที่ยังเชื่อว่าสินค้าจากต่างประเทศดีกว่าของคนไทยกันเองอยู่ ตรงนี้เองหากเราลบล้างความคิดว่า box ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรามาจากเมืองนอก ก็คิดว่าเป็นของดี แต่ถ้ามาจากเมืองไทยก็ไม่แน่ใจ ไม่กล้าที่จะใช้ เท่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร อีกทั้งทีม Support หลังการขาย สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน และตรงจุด ทำให้เรามั่นใจว่าการใช้ SRAN สามารถช่วยเหลือทางตำรวจได้

ถาม : คุณสมบัติหนึ่งของ SRAN ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้อยู่ในขณะนี้ คือเก็บบันทึกข้อมูลจราจร และรวบรวมเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคาม เปรียบเทียบตามมาตราต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อได้ใช้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไร?

ตอบ : ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเราเก็บบันทึกข้อมูลจราจรได้โดยไม่ต้องใช้ Storage ขนาดใหญ่ คือเก็บบันทึกข้อมูลบางส่วนที่มีประโยชน์ต่อการสืบหาผู้กระทำผิดจริงๆ แบบพอดี ไม่เปลืองค่าใช้จ่าย อีกทั้งติดตั้งระบบไม่ซับซ้อน ข้อดีอีกข้อคือ เพราะเป็นของคนไทยกันเองหรือเปล่า เมื่อมีซอฟต์แวร์ที่ต้อง Update ทีมงานเขาก็มาทำให้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและกฎหมายในประเทศไทยเอง และคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สินค้าต่างประเทศคงทำได้ยาก เนื่องจาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งประกาศใช้ไป เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อควบคุมเรื่องระบบสารสนเทศ ทีมงาน SRAN จึงพัฒนาเพื่อตอบสนองได้เร็วกว่าสินค้าต่างประเทศ ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนนี้พอสมควร อีกทั้งระบบสารสนเทศโดยเฉพาะระบบความมั่นคงทางข้อมูลแล้ว ควรจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมดูแลได้เอง ซึ่งทางเราคิดว่า SRAN เปิดให้เรามากกว่า สินค้าต่างประเทศแน่นอน การติดตั้งระบบเช่นนี้ก็พอเพียง และปลอดภัย พร้อมรู้ทันปัญหา ก็ขอให้มั่นใจและพัฒนา SRAN ให้สุดความสามารถ เพื่อส่งขาย และสร้างชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยของเราให้ได้

รูป พันตำรวจโท ดร. ณรงค์ศักดิ์ บวรวงศ์พิทักษ์ กับ SRAN รุ่น SR S ที่เป็นรูปโฉมใหม่ของ Appliance ของ SRAN Technology

<< Back