Home > News & Activities > ออกบูธ งานสถาปนิก’53 (5-May-10)

ออกบูธ งานสถาปนิก’53 (5-May-10)


30เมย-5พค53 | งานสถาปนิก '53 คิดต่างอย่างสมดุล Think Equilibrium

"C.A.T. infonet" ร่วมเป็นผู้จัดแสดงสินค้า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 ของงานสถาปนิก ’53 บูธ D 715 Chalenger 1 Entrance 1   ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น.
ซึ่งจะมีการนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ๆของฟูจิโกะ  อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้สนใจสั่งจองภายในงานนี้เท่านั้น
ขอเชิญพบกับ C.A.T. infonet  ได้ที่บูธ D 715 Challenger 1 Entrance 1 ตามวันและเวลาดังกล่าว

สมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดตัวงาน “สถาปนิก’ 53 ภายใต้แนวคิด THINK | EQUILIBIUM [คิดต่าง : อย่างสมดุล]”
ย้ำเจตนาผลักดันวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง บนรากฐานของความยั่งยืนทางวิทยาการ เทคโนโลยี สืบสานต่อยอดวัฒนธรรม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทย ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยความคิด อย่างสร้างสรรค์ บนจุดยืนที่แตกต่างที่มีดุลยภาพ พร้อมก้าวกระโดดไปสู่เวทีโลกอย่างสมดุล

 

งานสถาปนิกที่จัดขึ้นทุกปี เป็นตัวแทนและสะท้อนภาพรวมของสถาปนิกและจุดยืนของวิชาชีพการออกแบบ สถาปัตยกรรมในแต่ละก้าว ว่าสถาปนิกทั้งหลายได้ตะหนักเห็นคุณค่าของสังคม ผ่านแนวคิดของการจัดงาน ดังที่แนวคิดของงานในปีผ่านมา ในปี 2551, UNPLUG สถาปนิกได้บอกกล่าวกับสังคมว่าสถาปนิกนั้น คิดถึงโลกและสิ่งแวดล้อม คิดถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และบอกว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้น และในปี 2552, RE-VISION เราได้ตระหนักละฉุกคิด ปรับทิศ ที่เราทำงานออกสู่สังคมเราตรวจสอบจุดยืนและจุดเดิน
านสถาปนิก 2553 เป็นการแสดงความพร้อมของสถาปนิก เริ่มต้นความคิดสร้างสรร (Creative Thinking) เป็นการคิดบวกที่ให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ ในทุกด้านทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสะท้อนความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวและตระหนักเห็นคุณค่าในมุมมองที่ต่าง มิติที่สามารถ คิดต่าง ได้ในหลายแบบ บนความเป็นเอกภาพที่มีสมดุลในทุกๆระนาบ ไม่ว่าเป็นความสมดุลของความเป็นไปได้ทางกายภาพและงานศิลป์ ความสมดุลของความเป็นพื้นถิ่นและโลกสากล ความสมดุลของการหวงแหน อนุรักษ์ และ วิทยาการ เทคโนโลยี ความสมดุลของการเข้าใจได้ง่ายของประชาชนและการเข้าใจของนักวิชาชีพ รวมทั้งสมดุลในความต่างของความคิดในกระแสสังคมไทยและสังคมโลก
ในขณะที่วงการวิชาชีพของสถาปนิกไทย กำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างเข้มข้นรวดเร็ว และถูกจับตามองจากเครือข่ายวงการสถาปนิกระดับเอเชีย ซึ่งสมาคมสถาปนิกได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสถาปนิกระดับเอเชียไปเมื่อสามปี ที่ผ่านมา และ ภายใน งานสถาปนิก 53 สมาคมยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสถาปนิกระดับโลก ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปนิกปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ของย่างก้าวที่มีความสำคัญให้วงการสถาปนิกไทยสามารถไปผงาดใน เวทีสากลได้อย่างสมเกียรติ
งานสถาปนิกปีนี้เป็นการจัดงานที่ใช้ชื่อว่า คิดต่างอย่างสมดุล จะเป็นงานที่จัดให้สามารถให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ฉายให้เห็นถึงความคิดที่วิชาชีพนี้จะรับใช้สังคม และแสดงออกให้เห็นว่าเป็นวิชาชีพที่เป็นตัวแทนในรับใช้ประชาชนไปอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสมดุลย์ของสังคมในขณะเดียวกัน
นอกจากนี้ ภายในงาน สถาปนิก ’53 ยังมีการเพิ่มเติมโซนแสดงสินค้า Facilities อีก 1 โซน โดยในโซน ดังกล่าวจะมีการจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยีงานระบบ ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา อาคาร อาทิ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและการ รักษาสิ่งแวดล้อม บริการป้องกันและกำจัดแมลง รวมไปถึงบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร ซึ่ง นับเป็นปีแรกที่ได้แบ่งโซนแสดงสินค้าประเภทนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขยายขอบเขตของงานสถาปนิกให้ ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีของอาคารทุกด้าน และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายได้มีช่องทางใน การพบปะกับกลุ่ม เป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งผู้แสดงสินค้าส่วนใหญ่ต่างมองแนวโน้มเศรษฐกิจไปใน ทางบวก เตรียมพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตอกย้ำแบรนด์ให้เข้มแข็ง


รางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี จาก Fujiko

C.A.T. infonet ขึ้นรับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี จาก Fujiko "กล้องวงจรปิดมีประกัน ของหายจ่ายจริง"

ออกบูธ งาน OAS & IT Fairs2010

OAS & IT Fair2010 : C.A.T. Infonet  [Booth F35, Impact Hall6]
ครั้งแรกของการรวมผู้ประกอบการชั้นนำในวงการ สินค้าเครื่องใช้ สำนักงานอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ไอที เน็ทเวิร์ค
<< Back