Home > News & Activities > กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี2549

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี2549


CSR  : Corporate Social Responsibility

    บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับนโยบาย "บรรษัทบริบาล"ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แม้จะเป็นองค์กรเล็กที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน
          ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การให้ความช่วยเหลือสังคม การร่วมแบ่งปัน การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะเจาะจงแต่องค์กรใหญ่ เติบโตแลัว มีกำไรสะสมมาก  หรือ เป็นหน้าที่ ของใครคนใดคนหนึ่ง  
          หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน "มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยตามกำลังที่เราทำได้" เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติของเรา.

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2549

บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ซอยพระแม่การุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ซอยพระแม่การุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บ้านหลังสุดท้ายของเหล่าน้องหมา-น้องแมวที่ถูกทอดทิ้ง  สัตว์เลี้ยงที่เรามองว่าน่ารักเมื่อมันยังเล็ก  แต่พอเมื่อมันเริ่มโต แก่ และ มีโรค หรือ พิการ น้องมหมา-น้องแมวเหล่านี้กลายเป็นภาระสุดท้าย "ถูกทิ้ง"  น้องหมา-น้องแมวเหล่านี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดมนุษย์ มีหัวใจเหมือนกับเรา

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มีสมาชิกน้องหมา-น้องแมว
มากกว่า 300ชีวิต จนบ้านหลังแรกปากเกร็ด ที่มีพื้นที่เพียง 1 ไร่ ไม่สามารถรองรับได้.  ปัจจุบัน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  ได้บ้านหลังที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ภายใต้พื้นที่กว่า 21 ไร่
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.home4animals.org/


<< Back