Home > News & Activities > กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี2548

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี2548


CSR  : Corporate Social Responsibility

          บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับนโยบาย "บรรษัทบริบาล"ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แม้จะเป็นองค์กรเล็กที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน
          ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การให้ความช่วยเหลือสังคม การร่วมแบ่งปัน การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะเจาะจงแต่องค์กรใหญ่ เติบโตแลัว มีกำไรสะสมมาก  หรือ เป็นหน้าที่ ของใครคนใดคนหนึ่ง  
          หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน "มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยตามกำลังที่เราทำได้" เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติของเรา.

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2548

บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพฤกษ์ และเลี้ยงอาหารกลางน้องๆ ที่ "บ้านเด็กชัยพฤกษ์" สถาน สงเคราะห์เด็กกำพร้า อำเภอองครักษ์ รังสิต คลอง ๒๓  จังหวัดนครนายก
เนื่องจากปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยไปเสียแล้ว จะมีสักกี่คนที่หยิบยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออุปการะเด็กผู้น่า สงสารกลุ่มนี้  นับเป็นโชคดีที่มีผู้หญิงใจดีคนนึงแตกต่างจากคนทั่วไป ที่ไม่ใช่ให้แค่ความสงสาร  แต่ต้องการพลิกชีวิตเด็กกลุ่มนี้ให้มีคุณค่าทัดเทียมใครๆ ในสังคม  พญ.ดร.เคลียวพันธุ์ สูรพันธุ์ หรือที่เด็กๆ มักเรียกกันว่า "ป้าหมอ"เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ป้าหมอเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันนานกว่า 20 ปี  เมื่อ "ลุงหมอ"นาวาตรี นายแพทย์สมศักดิ์ สูรพันธุ์ สามีชาวไทยเกษียณอายุ ต้องการกลับมาใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายที่เมืองไทย และเมื่อกลับมาทั้งคู่พบว่ามีปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งจำนวนมาก คิดอยากจะช่วยเหลือ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิชัยพฤกษ์”ตั้งแต่ พ.ศ.2529  โดยรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาส

<< Back