Home > บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Computer Action and Technology Ltd. Part.

Established : 21 January 2000
Capital Investment : 1,500,000.- Baht.
Mission : Computer Network Consultant.

2nd Year there is good growth and want to enlarge involve the business to "System Integrator".

 

C.A.T. Infonet Coporation (Thailand) Ltd.

Established : 22 April 2002
Capital Investment : 3,000,000.- Baht.
Mission : Diversification sell Information Technology.
Business Focus : System Integrator and IT Solution Provider
 

CSR  : Corporate Social Responsibility

          บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับนโยบาย "บรรษัทบริบาล"ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แม้จะเป็นองค์กรเล็กที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน
          ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การให้ความช่วยเหลือสังคม การร่วมแบ่งปัน การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะเจาะจงแต่องค์กรใหญ่ เติบโตแลัว มีกำไรสะสมมาก  หรือ เป็นหน้าที่ ของใครคนใดคนหนึ่ง  
          หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน "มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยตามกำลังที่เราทำได้" เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติของเรา.

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2548

บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพฤกษ์ และเลี้ยงอาหารกลางน้องๆ ที่ "บ้านเด็กชัยพฤกษ์" สถาน สงเคราะห์เด็กกำพร้า อำเภอองครักษ์ รังสิต คลอง ๒๓  จังหวัดนครนายก
เนื่องจากปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยไปเสียแล้ว จะมีสักกี่คนที่หยิบยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออุปการะเด็กผู้น่า สงสารกลุ่มนี้  นับเป็นโชคดีที่มีผู้หญิงใจดีคนนึงแตกต่างจากคนทั่วไป ที่ไม่ใช่ให้แค่ความสงสาร  แต่ต้องการพลิกชีวิตเด็กกลุ่มนี้ให้มีคุณค่าทัดเทียมใครๆ ในสังคม  พญ.ดร.เคลียวพันธุ์ สูรพันธุ์ หรือที่เด็กๆ มักเรียกกันว่า "ป้าหมอ"เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ป้าหมอเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันนานกว่า 20 ปี  เมื่อ "ลุงหมอ"นาวาตรี นายแพทย์สมศักดิ์ สูรพันธุ์ สามีชาวไทยเกษียณอายุ ต้องการกลับมาใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายที่เมืองไทย และเมื่อกลับมาทั้งคู่พบว่ามีปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งจำนวนมาก คิดอยากจะช่วยเหลือ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิชัยพฤกษ์”ตั้งแต่ พ.ศ.2529  โดยรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาส


กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2549

บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ซอยพระแม่การุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ซอยพระแม่การุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บ้านหลังสุดท้ายของเหล่าน้องหมา-น้องแมวที่ถูกทอดทิ้ง  สัตว์เลี้ยงที่เรามองว่าน่ารักเมื่อมันยังเล็ก  แต่พอเมื่อมันเริ่มโต แก่ และ มีโรค หรือ พิการ น้องมหมา-น้องแมวเหล่านี้กลายเป็นภาระสุดท้าย "ถูกทิ้ง"  น้องหมา-น้องแมวเหล่านี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดมนุษย์ มีหัวใจเหมือนกับเรา

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มีสมาชิกน้องหมา-น้องแมว
มากกว่า 300ชีวิต จนบ้านหลังแรกปากเกร็ด ที่มีพื้นที่เพียง 1 ไร่ ไม่สามารถรองรับได้.  ปัจจุบัน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  ได้บ้านหลังที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ภายใต้พื้นที่กว่า 21 ไร่
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.home4animals.org/


กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2550 และ 2551

บริจาคเงินสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อีกทั้งยังช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น.
สถานการณ์เอดส์ทั่วโลกในปี 2551 พบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ประมาณ 33 ล้านคน เสียชีวิต 2.1 ล้านคน คาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 2.5 ล้านคน พบมากในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด
สำหรับในไทยในปี 2552 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,753 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.33 คน หรือวันละ 32 ราย  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์ชายและกลุ่มแม่บ้าน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสมในรอบ 25 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2527 รวม 1,127,168 ราย เสียชีวิต 631,510 ราย และมีชีวิตอยู่ 516,632 ราย ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ และยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันได้

อ้างอิงข้อมูลผู้ติดเชื้อ HIV จาก
http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=29356

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2551

บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วม บริษัทลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และบริษัทคู่ค้า
บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและใน "โครงการส่งไออุ่น...ให้น้อง"หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โดยบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดำเนินการจัดส่งไปถึงมือน้องๆ

รายละเอียดสิ่งของที่พวกเราร่วมกันบริจาค
-เสื้อผ้ากันหนาว
-หมวก
-ผ้าห่ม
-ถุงเท้า รองเท้า
-ยารักษาโรค
-หนังสือเรียน
-เสื้อผ้านักเรียน
-ของอุปโภคบริโภค
-ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมบริจาคในมา ณ ที่นี้